مشخصات فردی و زندگینامه
نام:ابوطالب
نام خانوادگی:ربیع نیا قمی
پست الکترونیک:arabinia@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام

زندگی نامه

اینجانب ابوطالب ربیع نیا درسال 1355 برای تحصیل درعلوم دینی و حوزوی وارد حوزۀعلمیه شهرستان چالوس شدم و دروس مقدماتی حوزه را در آن جا گذراندم. در سال1375 ،هم زمان با اوج گیری نهضت اسلامی برای ادامه تحصیل عازم قم شدم. دروس حوزه را در مقطع سطح و سطوح عالی در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه قم خواندم و سالهاست که در مقطع خارج به تحصیل اشتغال دارم . در کنار دروس اصلی حوزه ،درسها ی فلسفی، کلام و تفسیر را نیز به طور جدی پی گیری کردم.

حقیر در کنار اشتغال به تحصیل، ازسال1362تا به امروز همواره به کار تحقیقی و پژوهش در موضوعات مختلف علمی و فرهنگی پرداخته و با مؤسسات علمی وفرهنگی همکاری داشته و دارم. برخی از مهمترین مراکز علمی  و فرهنگی که حقیر به عنوان محقق و نویسنده با آنها همکاری داشته ، از این قرار است :

1.همکاری با گروه محققان معجم بحارالانوار به عنوان محقق.

2.بنیاد نهج البلاغه ،محقق.

3.همکاری با ماهنامه بنیان وابسته به مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور به عنوان نویسندۀ مقالات .

4.همکاری با گروه فلسفه و کلام دائرةالمعارف قرآن کریم ،وابسته به مرکزفرهنگ قرآن دفتر تبلیغات اسلامی به عنوان نویسندۀ برخی از مدخل های قرآنی.

5.همکاری با پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی(پارسا )به عنوان چکیده نویس.

6.همکاری با مؤسسه تنظیم و نشرآثارامام خمینی (ره)دفترقم ،دربخش دانشنا مۀ امام خمینی وعضویت درگروه فلسفه  و کلام ،اخلاق و عرفان دانشنامه و تهیه مدخل های فلسفی ،کلامی ،عرفانی ،و اخلاقی دانشنامه .

7.همکاری با گروه محققان مؤسسۀ فرهنگی وعلمی رواق حکمت.